Dennenstraat 41, 2800 Mechelen

Het team

IMG_0865

 

 

 

We werken voor alle ziekenfondsen.
We zijn allen lid van de Vlaamse Vereniging voor logopedisten-VVL. Zo blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de logopedie.
Op dit ogenblik zijn we allen geconventioneerd = we houden ons aan de officiële tarieven van het Riziv.
We verwijzen hiervoor naar  www.Riziv.be

Emmy Van Vlaslaer

Emmy werkt in ons team sinds 2012. Zij studeerde af aan de Thomas More HogeschoolIMG_0845 (Antwerpen) als Bachelor Toegepaste Psychologie en als Bachelor Logopedie. Naast haar werk als zelfstandig logopediste deed Emmy ervaring op als GOK- en zorgleerkracht en als GON-begeleidster voor kinderen met spraak- en taalstoornissen. Ze volgt regelmatig bijscholingen over diagnostiek en het behandelen van spraak-, taal- en leerstoornissen.
Emmy geeft ook Cogmed Werkgeheugen Training, een internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve methode om kinderen, adolescenten en volwassenen te helpen hun concentratie te verbeteren. Emmy behandelt in onze praktijk en op school voornamelijk kinderen en jongvolwassenen met articulatie-, taal- en leerstoornissen.

^top^

Eline Van Baelen

Sinds mei 2013 maakt Eline deel van het L.O.B.-team. Zij studeerde af aan de Thomas More HogeschoolIMG_0843als Bachelor Logopedie. Ze behaalde nadien haar Master in de Logopedie aan de K.U. Leuven. Ze volgde het Postgraduaat Stem aan Thomas More om zich te specialiseren tot stemtherapeute.
Ze schoolt zich voortdurend bij o.a. Manuele facilitatie van de larynx, Estil Voice Training, …. Eline was gastspreker op de studiedag ‘Stem-up-to-date’ in Nederland waar ze een presentatie gaf over een geüniformeerd stemprotocol. Daarnaast is ze ook gastdocent ‘Stemtechnieken’ aan de leerkrachtenopleiding aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Mechelen. In het L.O.B. behandelt ze kinderen en volwassenen met stemproblemen en kinderen met articulatie-, taal- en leerstoornissen.

^top^

Liese Van Winkel

IMG_0847Sinds januari 2015 is Liese lid van ons team. Ze behaalde haar diploma Bachelor Logopedie aan de Thomas More Hogeschool.
Ze liep stage in een ziekenhuis en in het buitengewoon onderwijs. Liese was naar aanleiding van haar eindwerk gastspreker voor een zelfhulpgroep van Parkinsonpatiënten. Ze volgde begin 2016 een extra cursus rond Verworven Neurogene Communicatiestoornissen aan Thomas More Hogeschool. Liese heeft net een postgraduaat stem behaald en start in september 2017 met het postgraduaat dysfagie.

Liese behandelt stemstoornissen alsook kinderen en jongvolwassenen met articulatie-, taal- en leerstoornissen.

^top^

Jolien Taminau

Jolien is sinds september 2016 lid van het team. Zij behaalde in juni 2016 het diploma Bachelor in de logopedie aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen.Jolien Taminau Jolien liep tijdens haar laatste jaar 9 weken stage bij L.O.B. en 7 weken in het buitengewoon onderwijs (basisaanbod en autiwerking). Voor haar bachelorproef voerde ze onderzoek naar het objectiveren van het beoordelen van de articulatie van klinkers.
Jolien behandelt voornamelijk kinderen en jongvolwassenen met articulatie-, taal- en leerstoornissen.

 

^top^

Tiana Robyns

Tiana maakt deel van ons team uit sinds oktober 2017 nadat ze afstudeerde aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Zij liep 3maanden stage in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en in een zelfstandige praktijk waar ze vooral werkte met kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en met volwassenen met slikstoornissen en neurologische taal-en spraakstoornissen. Voor haar masterproef heeft ze haar verdiept in het neurologisch stotteren. Ze volgt momenteel het postgraduaat dysfagie waarin ze haar nog meer specialiseert in de diagnostiek en behandeling van slikstoornissen.
Tiana behandelt vooral kinderen en jongvolwassenen met articulatie-, taal- en leerstoornissen. Ze is ook beschikbaar voor het behandelen van neurologische spraak- en taalstoornissen en slikstoornissen (in de praktijk of huisbezoeken).

^top^

Luc Van Loy

Hij is de verantwoordelijke van het L.O.B.. Hij studeerde aan de KVH (Antwerpen) GraduaatIMG_0871
Logopedie (nu Bachelor – Thomas More Hogeschool) en aan de K.U.Leuven waar hij afstudeerde als Licentiaat (nu Master) in de Logopedie. Hij volgde talrijke bijscholingen rond stem (Post Academische Vorming Stem – U.Z. Antwerpen), rond slikstoornissen en neurologische spraak- en taalstoornissen waaronder dementie. Hij is gastspreker/coach in de Thomas More Hogeschool (Mechelen) – opleiding Zorgcoördinatoren. Luc behandelt bijna uitsluitend volwassenen met afasie (CVA), dysartrie (Parkinson, ALS), oncologische problemen (hersentumoren/keeltumoren) en slikstoornissen.
Huisbezoeken zijn hier mogelijk.

^top^