Dennenstraat 41, 2800 Mechelen

Het team

We werken voor alle ziekenfondsen.
We zijn allen lid van de Vlaamse Vereniging voor logopedisten-VVL. Zo blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de logopedie.
Op dit ogenblik zijn we allen geconventioneerd = we houden ons aan de officiële tarieven van het Riziv.
We verwijzen hiervoor naar  www.Riziv.be

Emmy Van Vlaslaer

Emmy werkt in ons team sinds 2012. Zij studeerde af aan de Thomas More HogeschoolIMG_0845 (Antwerpen) als Bachelor Toegepaste Psychologie en als Bachelor Logopedie. Naast haar werk als zelfstandig logopediste deed Emmy ervaring op als GOK- en zorgleerkracht en als GON-begeleidster voor kinderen met spraak- en taalstoornissen. Ze volgt regelmatig bijscholingen over diagnostiek en het behandelen van spraak-, taal- en leerstoornissen.
Emmy geeft ook Cogmed Werkgeheugen Training, een internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve methode om kinderen, adolescenten en volwassenen te helpen hun concentratie te verbeteren. Emmy behandelt in onze praktijk en op school voornamelijk kinderen en jongvolwassenen met articulatie-, taal- en leerstoornissen.

^top^

Tiana Robyns

Tiana maakt deel van ons team uit sinds oktober 2017 nadat ze afstudeerde aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Zij liep 3 maanden stage in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en in een zelfstandige praktijk waar ze vooral werkte met kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en met volwassenen met slikstoornissen en neurologische taal-en spraakstoornissen. Tiana heeft van 2017-2019 het postgraduaat dysfagie gevolg en in 2019 het postgraduaat stemstoornissen. Je kan dus bij haar terecht voor slikstoornissen, stemstoornissen en neurologische spraak- en taalstoornissen. Verder werkt ze ook graag met leerstoornissen zoals lezen, spelling en rekenen tot en met 18 jaar. Tiana volgt regelmatig bijscholingen en blijft zo zichzelf verder specialiseren.

  • 2019: geur- en spraakrevalidatie bij gelaryngectomeerden in het Nederlands Kanker Instituut te Amsterdam
  • 2019: VVL-congres
  • 2020: manuele technieken in de stemtherapie
  • 2020: certificaat van de McNeill Dysphagia Therapy Program
  • 2020: spraaktherapie bij dysartrie

^top^

Enya De Graef

EnyaEnya De Graef studeerde in 2018 af als logopediste aan de Thomas More Hogeschool Antwerpen. Vanwege haar passie voor stem en spraak specialiseerde ze zich verder in de diagnostiek en de behandeling van stemstoornissen en myofunctionele stoornissen. Voor haar eindwerk heeft ze zich verdiept in de stemtherapie bij jonge kinderen.
Na het behalen van het postgraduaat stemstoornissen, volgde ze nog een opleiding manuele facilitatie van de larynx om haar stempatiënten nog beter te kunnen helpen.
“Motivatie is de sleutel naar succes”. Als logopediste heb je de troeven om samen met de patiënt je doelen te bereiken. Een goed contact met en een gemotiveerde patiënt staan dan ook centraal bij Enya.

Kinderen, adolescenten en volwassenen kunnen bij Enya terecht voor: stemproblemen, manuele facilitatie van de larynx (stemmassage), articulatieproblemen, orofaciale myofunctionele therapie (OMFT), taalmoeilijkheden, leerproblemen

^top^

Luc Van Loy

Hij is de verantwoordelijke van het L.O.B.. Hij studeerde aan de KVH (Antwerpen) GraduaatIMG_0871
Logopedie (nu Bachelor – Thomas More Hogeschool) en aan de K.U.Leuven waar hij afstudeerde als Licentiaat (nu Master) in de Logopedie. Hij volgde talrijke bijscholingen rond stem (Post Academische Vorming Stem – U.Z. Antwerpen), rond slikstoornissen en neurologische spraak- en taalstoornissen waaronder dementie. Hij is gastspreker/coach in de Thomas More Hogeschool (Mechelen) – opleiding Zorgcoördinatoren. Luc behandelt bijna uitsluitend volwassenen met afasie (CVA), dysartrie (Parkinson, ALS), oncologische problemen (hersentumoren/keeltumoren) en slikstoornissen.
Huisbezoeken zijn hier mogelijk.

^top^