Dennenstraat 41, 2800 Mechelen

Het team

IMG_0865

We werken voor alle ziekenfondsen.
We zijn allen lid van de Vlaamse Vereniging voor logopedisten-VVL. Zo blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de logopedie.
Op dit ogenblik zijn we allen geconventioneerd = we houden ons aan de officiële tarieven van het Riziv.
We verwijzen hiervoor naar  www.Riziv.be

Emmy Van Vlaslaer

Emmy werkt in ons team sinds 2012. Zij studeerde af aan de Thomas More HogeschoolIMG_0845 (Antwerpen) als Bachelor Toegepaste Psychologie en als Bachelor Logopedie. Naast haar werk als zelfstandig logopediste deed Emmy ervaring op als GOK- en zorgleerkracht en als GON-begeleidster voor kinderen met spraak- en taalstoornissen. Ze volgt regelmatig bijscholingen over diagnostiek en het behandelen van spraak-, taal- en leerstoornissen.
Emmy geeft ook Cogmed Werkgeheugen Training, een internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve methode om kinderen, adolescenten en volwassenen te helpen hun concentratie te verbeteren. Emmy behandelt in onze praktijk en op school voornamelijk kinderen en jongvolwassenen met articulatie-, taal- en leerstoornissen.

^top^

Tiana Robyns

Tiana maakt deel van ons team uit sinds oktober 2017 nadat ze afstudeerde aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Zij liep 3maanden stage in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en in een zelfstandige praktijk waar ze vooral werkte met kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en met volwassenen met slikstoornissen en neurologische taal-en spraakstoornissen. Voor haar masterproef heeft ze haar verdiept in het neurologisch stotteren. Ze volgt momenteel het postgraduaat dysfagie waarin ze haar nog meer specialiseert in de diagnostiek en behandeling van slikstoornissen.
Tiana behandelt vooral kinderen en jongvolwassenen met articulatie-, taal- en leerstoornissen. Ze is ook beschikbaar voor het behandelen van neurologische spraak- en taalstoornissen en slikstoornissen (in de praktijk of huisbezoeken).

^top^

Luc Van Loy

Hij is de verantwoordelijke van het L.O.B.. Hij studeerde aan de KVH (Antwerpen) GraduaatIMG_0871
Logopedie (nu Bachelor – Thomas More Hogeschool) en aan de K.U.Leuven waar hij afstudeerde als Licentiaat (nu Master) in de Logopedie. Hij volgde talrijke bijscholingen rond stem (Post Academische Vorming Stem – U.Z. Antwerpen), rond slikstoornissen en neurologische spraak- en taalstoornissen waaronder dementie. Hij is gastspreker/coach in de Thomas More Hogeschool (Mechelen) – opleiding Zorgcoördinatoren. Luc behandelt bijna uitsluitend volwassenen met afasie (CVA), dysartrie (Parkinson, ALS), oncologische problemen (hersentumoren/keeltumoren) en slikstoornissen.
Huisbezoeken zijn hier mogelijk.

^top^